Halden Dykkersenter
Halden Dykkersenter, Lundestadveien 2, 1789 Berg i Østfold, Tlf: 69 18 83 33, post@hadykk.no
FORSIDEN
APNINGSTIDER
DYKKING
Kurs
Utleie
KONTAKT OSS


Meld deg på vårt nyhetsbrev
Navn:
E-post:

 

 Advanced Recreational Trimix (ART)


Advanced Recreational Trimix, erstatter det tidligere kurset advanced Nitrox og er det mest avanserte sportsdykkerkurset til IANTD.

Formålet med kurset er:

 • Å utvide dykkerens kunnskaper ved bruk av EANx ved sportsdykking og bruk av Helium i pustegass, samt gi innføring i decompresjon ved bruk av Eanx 50% - 100% O2 i decogassen.

 • Det vil bli brukt EANx mix fra 21 % til maksimum 40 %, samt Trimix inneholdende minimum 21 % O2 kombinert med Helium som innebærer END på max 24 meter.

 • Kurset vil kvalifisere dykkeren til bruk av Trimix på dykk til maks 48 meter, med planlagt dekompresjonsstopp inntil 15 minutter ved bruk av EANx 50 – 100 % O2 som dekompresjonsgass.

Kurset passer godt for dykkere som ønsker å bevege seg i retning av teknisk dykking, eller som ønsker å utvide sin sportsdykking til et mer avansert nivå. Du skal ha nådd et visst erfaringsnivå, ha god oppdriftskontroll, føle deg vel i vannet og være klar for nye utfordringer i form av mer avansert dykking og utstyr.

 Kurset befinner seg i grenseland mellom vanlig sportsdykking og teknisk dykking, men er definert som et sportsdykkerkurs. Kurset (eller tilsvarende) er et forkrav til videre teknisk dykkerutdannelse i IANTD systemet (Teknisk dykker - Normoxic trimix – )

Forkrav: IANTD Deepdiver og minimum 30 loggede dykk , eller tilsvarende erfaring. Anbefalt minst 50 dykk. 

Kurset består av av

4 - 5 teoriøkter, hvorav en økt er viet til utstyrstilpassing.
Et Confined Water dykk, hvor alle øvelser skal gjennomgås.
Minimum 4 sjødykk, hvorav ett med trimix og decogass. Max Dybde 45 meter.
Teorieksamen

Utsyrskrav
 • Dobbelt flaskesett med isomanifold, tilstrekkelig store til å gjennomføre dykk til 45 meter i 20 minutter. 2 ventilsett, hvorav en har langslange til annet trinn på minimum 1,5 meter.

 • 1 stageflaske med førstetrinn, annettrinn og manometer. Stagerigget.

 • Flaske til draktgass med førstetrinn og inflatorslange (anbefalt).

Alle flasker skal være korrekt merket. Alle uavhengige pustegasskilder skal ha manometer. Flasker og ventiler til stage skal være oksygenkompatible og oksygenvasket.

 • BCD, anbefalt bakplate og vinge. Ved bruk av våtdrakt kreves backup BCD.

 • Decobøye og linerull/spole.

 • Kniv eller linekutter og backup kutter.

 • Decompresjonstabeller, dybdemåler/bottomtimer eller computer, og backup bottomtimer eller computer.

 • Hovedlykt og backup lykt.

 • Backupmaske.

Kurspris: Kr. (ring og spør),- inkl læremateriell. Utgifter til gass kommer i tillegg.

 


Vår instruktør på Advanced Recreational Trimix- og Blenderkurs er Heidemarie Nordahl som har dykket siden 1993. Hun har vært dykkerinstruktør siden 2001 og har rundt 1400 dykk bak seg. 

Hun har en solid dykkerutdannelse innenfor flere organisasjoner og tilbyr utdanning fra grunnkurs til tekniske kurs på større dybder. I tillegg har hun utdannet seg innenfor grottedykking. Heidemarie jobber hovedsaklig med dykking med bla. kursing, arrangering av dykk og organisasjonsutvikling.

 


 

 Ta kontakt med Halden Dykkersenter på telefon 90034788 eller via mail: post@hadykk.no